Videozáznamy z konference ADHD 2016

Po vyplnění krátkého dotazníku zobrazíte stránku rozhovorů s našimi hosty.
  • Zeptali jsme se PhDr. Jitky Kendíkové: Máte nějaké konkrétní příklady dobré praxe týkající se žáků s ADHD?
  • Zeptali jsme se MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA.: Jakou nejdůležitější myšlenku týkající se dětí s ADHD byste chtěl sdělit účastníkům konference?
  • Zeptali jsme se PhDr. Dany Moravcové: K jakým změnám došlo ve Vaší MŠ s ohledem na novou vyhlášku o společném vzdělávání?
  • Zeptali jsme se Mgr. Hany Stýblové: Jak se asociace ředitelů základních škol staví k nové vyhlášce o společném vzdělávání?
  • Zeptali jsme se Mgr. Hany Žáčkové: Jaká je Vaše osobní zkušenost s ADHD?
  • Zeptali jsme se PaedDr. et Mgr. Hany Žáčkové: Máte nějaké konkrétní příklady dobré praxe týkající se žáků s ADHD?
Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona.

Videozáznamy z konference ADHD 2016