Ukázkové listy

Níže naleznete ukázkové listy z pracovních sešitů KuliFerda a jeho svět. Vybírat můžete ze sešitů pro  předš koláky ,  školáky  a děti se speciálními potřebami (ADHD, SPU). Pod každou ediční řadou naleznete odkaz na eshop pracovnisesity.raabe.cz, kde naleznete podrobné informace o dané ediční řadě. 
 
 
 
Rozvoj školní zralosti
 
 
Zrakové vnímání I
 
Zrakové vnímání II
 
Grafomotorika
 
Rozvoj myšlení
 
Předmatematické
 představy
Orientace Sluchové vnímání Pozornost

 
Ediční řada PRO ROZVOJ ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ V MŠ již není v prodeji.

 

Domácí příprava šikovných dětí


Grafomotorika
a jemná motorika (PS již není v prodeji)

 
Poznatky

 
Zrakové vnímání

 
Sluchové vnímání
 
 
Řeč a myšlení
 
Předmatematické dovednosti Mámo, táto, pojď si povídat
 
 

 

Ediční řada PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŠIKOVNÝCH DĚTÍ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy


Pohyb
– Manipulace

 
Vnímání
– Tvořivost

 
Myšlení
– Pravidla

 
Jazyk a řeč
– Znalosti

 
Paměť
– Manipulace
– Samostatnost
Znalosti
– Tvořivost

 

 

"Zelená" ediční řada je součástí nabídky k přípravě  na 1. třídu na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Ověřování školních předpokladů


     
Motorika a myšlění Vnímání a řeč Emoce a zralosti

 

"Modrá" ediční řada je součástí nabídky k přípravě na 1. třídu na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Rozvoj dětí při poznávání okolního světa

 

    
Voda Zvířata Roční období Rodina Povolání Svět techniky
 
Ediční řada PRO ROZVOJ DĚTÍ PŘI POZNÁVÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA na eshopu pracovnisesity.raabe.cz
 

 

Procvičování učiva 1. třídy


  
Čeština pro prvňáky – 1. díl Čeština pro prvňáky – 2. díl Čteme s porozuměním Čtyři roční období Počítáme do deseti Počítame do dvaceti

 

Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Procvičování učiva českého jazyka


           
Slovo a abeceda Párové souhlásky Samohlásky
 
Souhlásky
 
Podstatná jména a slovesa Čteme s porozuměním

 

Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ČESKÉHO JAZYKA 2. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Procvičování učiva matematiky


         
Sčítáme a odčítáme do 20
 
Sčítáme a odčítáme do 100 bez přechodu desítky Sčítáme a odčítáme do 100 s přechodem desítky Násobení a dělení – malá násobilka 0–5
 
Svět financí


 
Geometrie


 

 

Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MATEMATIKY 2. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Procvičování učiva prvouky


      
Rok a jeho proměny Rodina a škola

 

Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA PRVOUKY 2. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Procvičování učiva českého jazyka


         
Podstatná jména Slovesa Vyjmenovaná sloba po B Vyjmenovaná slova po L, M, P, S, Z  Vyjmenovaná slova po V Čteme s porozuměním

 

Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ČESKÉHO JAZYKA 3. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

Procvičování učiva matematiky


  
Malá násobilka 6–10 Sčítáme a odčítáme do 100 Sčítáme a odčítáme do 1000 Násobení a dělení Svět financí Geometrie

 

 Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MATEMATIKY 3. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz 

Procvičování učiva prvouky


     
Česká republika Lidské tělo

 
Ediční řada PROCVIČOVÁNÍ UČIVA PRVOUKY 3. ROČNÍKU ZŠ na eshopu pracovnisesity.raabe.cz
 
 
 
 

    
Pozornost a soustředění
(PS již není v prodeji)

 
Chování a prožívání
 
Hyperaktivita a impulzivita
 
Komunikace, řeč a myšlení Relaxační metody Vybrané možnosti podpory

 

Ediční řada PRACUJEME S PŘEDŠKOLÁKEM ADHD na eshopu pracovnisesity.raabe.cz

SPU

 
Zrakové
vnímání I
Zrakové
vnímání II
Čtení I
 
Čtení II
 
Samohlásky I
 
Orientace
 
 
Sluchové
vnímání I
Sluchové
vnímání II
Pozornost I
 
Pozornost II
 
Pozornost III
 
 

 

Ediční řada PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ již není v prodeji.