KuliFerdovy MŠ

Statut KuliFerdova mateřská škola udělujeme školkám, které prokáží aktivní a kvalitní přístup ke vzdělávání předškoláků.
 
Titul jsme si dovolili udělit mateřským školám, které:
 
  • cíleně rozvíjejí klíčové oblasti školní zralosti,
  • sledují individuální pokroky dětí,
  • pracují v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV,
  • zajímají se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání,
  • aktivně spolupracují s rodiči předškoláků.
KuliFerdovým mateřským školám poskytujeme nadstandartní servis a péči s cílem podpořit školní zralost jejich předškoláků. 
 
Veškeré informace o KuliFerdovýcm mateřských školách naleznete zde
 

 

KLF MŠ