9 DOVEDNOSTÍ ŠKOLÁKA

Logické uvažování, kladení otázek a hledání souvislostí — to jsou prvky, které výrazně odlišují naše sešity od ostatních na trhu. U malých dětí tyto prvky můžeme shrnout do pojmu dětská zvídavost; u školáků je pak důležité přirozenou zvídavost smysluplně rozvíjet a podporovat. I proto jsme připravili jednoduchý souhrn dovedností, které by měly být vždy součástí vzdělávání dětí.
 

 

9 dovedností školáka