Nabídka vzdělávání pro rok 2018

 
Termín a místo:
17. 4. 2018, hotel Occidental Praha (dříve Barcelo), Na Strži 32, Praha 4
 
Cílová osoba:
rodič, pedagog MŠ, ZŠ, speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a další
 
Cena:
ZDARMA
 

Výstupy, které by vás mohly zajímat

  • Fotogalerie
  • Bulletin s hlavními tématy konference
  • Videozáznamy z dopoledního programu

 

Semináře v roce 2017

Semináře účastníkům představily jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech, představily v ČR zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností.

Byly představeny konkrétní pracovní materiály k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Úkoly byly koncipovány tak, aby byly zvládnutelné jak pro děti, které mají v některé složce školní zralosti rezervy, tak i rozvíjející pro děti vyspělejší.

Seminář bylo možno zařadit do výstupů Výzvy OP VVV č. 22 a č. 23 - PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., konkrétně do aktivity Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ.

Samozřejmostí bylo malé občerstvení a nabídka odborných titulů nakladatelství Raabe.

Další podrobnosti najdete na webu raabe.cz.

 

Mohlo by vás zajímat

 

Naše další nabídka