aaasss

líčem naší koncepce je správná motivace dětí — pokud aktivity děti baví, pak samy chtějí dál objevovat, a tak se přirozeně rozvíjí. Při vhodném vedení jsou pak děti šťastné, když mohou takto „pracovat“. Logické uvažování, kladení otázek ahledání souvislostí — to jsou další prvky, které výrazně odlišují tyto sešity od ostatních na trhu. Všechny aktivity současně vhodně navazují na předškolní a školní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností. Více o projektu zde.