Odborníci doporučují

 
Při přípravě pracovních sešitů nám učitelé, vychovatelé, odborníci i specialisté potvrzují správnost koncepce i formy. 
 
Jsme rádi, že se s vámi můžeme podělit o jejich postřehy i připomínky k aktuální novince – řadě pracovních sešitů Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy...
 
Co má vaše dítě umět  znát
 
"Příprava do školy by měla dítě bavit, dítě by nemělo být přetěžováno, doba přípravy by neměla přesáhnout cca 30 minut denně, je vhodné začínat a končit jednotlivé bloky aktivitami, které dítě již bezpečně ovládá. Většina dětí projevuje v předškolním věku zájem o písmena a čísla, děti se chtějí umět podepsat, apod. Rodiče by měli dítěti pomoci písmena a čísla rozpoznat a v případě, že dítě projevuje zájem o psaní, je nezbytné naučit dítě správný postup při psaní písmen, tak aby nedošlo k nesprávné fixaci postupu při psaní. Není nutné, aby dítě umělo napsat celou abecedu, většina dětí je spokojena, když se naučí svůj podpis. 
 
Předškolní věk je pro dítě obdobím her. Při hře  dítě  poznává svět, rozvíjí své schopnosti, dovednosti a znalosti, učí se spolupracovat, učí se respektovat pravidla. Zažívá pocity úspěchu i neúspěchu, učí se vyhrávat i prohrávat a nevzdávat se. Společná hra s rodiči podporuje a rozvíjí vzájemné vztahy a důvěru mezi dítětem a rodiči. Předškolní příprava by měla probíhat formou hry v příjemné a klidné atmosféře. Je vhodné střídat aktivity které již dítě dobře zvládá s těmi, které zvládá s obtíži, a tím předcházet únavě a pocitům neúspěchu a selhání. Rodiče by měli být při řešení úkolů dítěti oporou, měli by dítě povzbuzovat a chválit ho, posilovat jeho sebedůvěru, měli by pomoci dítěti zvládnout neúspěch, naučit ho pracovat s chybami a v případě potřeby pomoci dítěti najít řešení. Vždy je nutné přizpůsobit formu přípravy aktuální situaci a individuálním schopnostem dítěte. Rodiče by měli zajistit, aby byla příprava do školy pro ně i pro dítě radostí, nikoli nepříjemnou povinností.
 
Myslím, že by tyto pracovní sešity mohly mít u rodičů i dětí úspěch - jsou jednoduché, názorné a práce s nimi je popsána velmi srozumitelně, také se domnívám, že pro řadu rodičů budou inspirací k další práci s dětmi."
 
Mgr. Jana Nováčková, psycholog
ZŠ Stará Boleslav
 
 
"Sada pracovních sešitů KuliFerda a jeho svět jsou výbornou pomůckou pro rodiče, kteří si chtějí ověřit, zda jejich dítě ovládá dovednosti, schopnosti a znalosti uvedené v Desateru pro rodiče dětí předškolního věku vydaného MŠMT.
 
Sešity jsou přehledně rozdělené do šesti podoblastí. Srozumitelné a návodné zadání umožní každému rodiči zjistit, které oblasti dítě zvládá s přehledem a na které je potřeba se zaměřit. Rodič se dozví, co má u dítěte sledovat a jakým způsobem ho nadále rozvíjet. Výtvarné ztvárnění je velmi zdařilé a dětem se líbí.
 
Sešity navíc nabízí příležitost ke vzájemné komunikaci a bližšímu porozumění mezi rodičem a dítětem."
 
Petra Ristić, učitelka
FMŠ Sluníčko pod střechou, Praha
 
 
"V šesti pracovních sešitech KuliFerda a jeho svět najdeme veškeré informace o schopnostech, dovednostech i vědomostech, které by dítě mělo zvládat před vstupem do školy.
 
Jsou přehledně rozčleněny do různých psychomotorických oblastí. Na každé straně je uveden cíl, kterého by mělo dítě dosáhnout. Doprovázen je i dalšími radami, jak daný cíl vhodně procvičovat. Pracovní sešity jsou vhodným rádcem pro rodiče.
 
Dítě, které postupně zvládne jednotlivé kroky, nebude mít v 1. třídě žádné výrazné problémy."
 
Mgr. Hana Pilnáčková a Mgr. Tereza Šrédlová
učitelky 1. stupně ZŠ Dobřany u Plzně
 
 
"Na této řadě pracovních sešitů oceňuji koncepci a výbornou metodickou úroveň. Vhodné je řazení témat do sešitů (motorika, smysly, myšlení, řeč, paměť, znalosti). Výbornou výtvarnou úroveň doplňuje jazyk srozumitelný pro laiky, kterými jsou rodiče a další příbuzní. Autorky používají vhodné formulace, které nezahlcují odbornými výrazy. Výborné je rovněž opakování desatera v každém sešitě a zachování stejné struktury ve všech číslech. Velmi vítám formát pracovních sešitů, rodiče a děti jsou zvyklí s ním pracovat. Je možné do něj kreslit, skvělé jsou omalovánky jako motivace odměnou za výkon.
 
Co bych rodičům zdůraznil, je potřeba respektování individuálních specifik dítěte, možných odchylek ve vývoji - vysvětlit, co to znamená a že je třeba neukvapovat se v hodnocení dítěte. Při komunikaci s rodinou bych doporučoval ještě více povzbuzení a motivace."
 
Mgr. Radomír Juřička, speciální pedagog
Národní ústav pro vzdělávání
 
 

Objednejte si předplatné