Pracovní sešity KuliFerda a jeho svět

 
KuliFerda nabízí jak pracovní sešity pro celoroční práci s dětmi v mateřských školách, tak také širokou škálu sešitů pro práci s dětmi doma. 
 

Pracovní sešity pro děti v mateřských školách včetně metodické podpory pro učitele

 
 

KuliFerda představuje řadu pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a odbornými ilustracemi, které vznikají pod záštitou doc. Barbary Šalamounové, M.A., vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. Paní učitelky spolu s předplatným získají ke každému číslu KuliFerdy metodickou kartu, která obsahuje jednak metodické pokyny pro práci s jednotlivými pracovními listy, tak rozšiřující náměty, nápady a doprovodné aktivity pro práci s dětmi; evaluační záznamový arch, pomocí kterého mohou sledovat jak individuální pokrok dětí, tak vývoj celé třídy.

Varianty objednávek:

 více informací zde 

 

Pracovní sešit KuliFerdík jje určen dětem ve věku 3–5 let. Jeho cílem je podnícení zájmu a chuti dítěte řešit úkoly, dovídat se nové věci a zkoušet různá řešení. Integrovaným pojetím podporuje rozvoj dětí současně v několika oblastech. Jednotlivé činnosti vedou děti k aktivizacikomunikaci a radosti z učení. KuliFerdík je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání a vychází z cílů předškolního vzdělávání dětí obsažených v RVP PV. Součástí pracovního sešitu je metodická karta. Jelikož s KuliFerdíkem mohou pracovat děti různého věku, metodická karta nabízí dvě úrovně náročnosti provedení daných aktivit.

Objednávka:

více informací zde

Pracovní sešity pro domácí přípravu a procvičování

 
 
  PRO PŘEDŠKOLÁKY NA DOMA
  Pro rozvoj dětí při poznávání okolního světa 
59 Kč / sešit
  Pro domácí přípravu šikovných dětí  59 Kč / sešit
  Pro přípravu k zápisu a na nástup do 1. třídy 59 Kč / sešit
  Pro ověřování školních předpokladů dětí 89 Kč / sešit
  Pracujeme s levákem v předškolním věku 65 Kč / sešit
  Úžasné aktivity pro děti 4-8 let - NOVINKA 99 Kč / sešit
 
 
 

  PRO PRVNÁČKY A DÁL
  Procvičování učiva 1. třídy 
59 Kč / sešit
  Procvičování učiva matematiky 2. a 3. třídy  59 Kč / sešit
  Procvičování učiva českého jazyka 2. a 3. třídy 59 Kč / sešit
  Procvičování učiva prvouky 2. a 3. třídy 59 Kč / sešit
  
 
 
 

  PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
  Pracujeme s předškolákem s ADHD 79 Kč / sešit
  Pracujeme se školákem s ADHD 79 Kč / sešit
  96 úžasných aktivit pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ 99 Kč / sešit
  
 
 
 
 

Vybírejte z našeho katalogu

 

 

 

 

 

Objednejte si KuliFerdu

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednejte si KuliFerdíka

 

 

 

 

 

NOVINKY