O pohádkovém čarování s KuliFerdou

Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku a žáky 1.stupně základních škol Pohádkové čarování s KuliFerdou proběhla v letech 2017 – 2018.

Jaké bylo obecné zadání?

Přečtěte / vyprávějte si pohádku (každý ročník budete pracovat s jinou pohádkou). Následně nechte dítě pohádku převyprávět s úpravami dle jeho fantazie – např. změny barev (zelená Karkulka), postav (princ Bakule) nebo tvary apod. Tuto upravenou pohádku pak nechtě dítě výtvarně ztvárnit obrázkem, nebo prostorovým objektem. 

Jaké benefity jsme soutěžícím slíbili?

Podpoříte kreativitu a tvůrčí přístup dětí, žáků i dospělých a můžete vyhrát jednu
z atraktivních cen.

Cílem soutěže bylo rozvíjet u dětí předškolního a mladšího školního věku fantazii, individualitu, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, vztah ke kulturnímu dědictví a podporovat rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností (řešení slovních úloh).

Důležitá  pro nás byla především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšili jsme se na dětské výtvory zpracované libovolnou výtvarnou technikou, které byly něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

 

Kdy a kde se soutěž konala?

Soutěž probíhala na území České republiky.

Kdo a jak se mohl soutěže zúčastnit?

Soutěže se mohly zúčastnit děti předškolního  věku a děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) ve spolupráci se svými rodiči, prarodiči, učiteli apod. při splnění následujících podmínek:

Vedoucí výtvarného díla – pedagog, rodič atd. (dále jen „vedoucí díla“):

 1. Přihlásí autora / autory výtvarného díla prostřednictvím přihlašovacího formuláře (bude doplněn odkaz).
 2. Zašle dílo / díla označená na zadní straně, kde bude uvedeno:
 • jméno a věk autora / autorů
 • zda je dítě předškolního věku, nebo chodí na základní školu
 • název výtvarné práce
 • adresa školního zařízení / bydliště dítěte (včetně PSČ), tel. číslo a e-mail školního zařízení / zákonného zástupce
 • jméno vedoucího výtvarného díla (pedagoga, rodiče, prarodiče…)

V případě, že nebudou vyplněny všechny požadované údaje, nelze práci do soutěže zařadit.

Další důležité podmínky

 • Na přední straně nesmí být jakýkoli zásah dospělého.
 • Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte.
 • Organizace může zaslat víc děl – od skupin, jednotlivec pouze jedno dílo.
 • Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované, skenované práce.  V případě, že se jedná o „3D objekt“,  zasílejte fotografii díla elektronicky.

V jakých kategoriích se soutěžilo?

 • Kategorie A1: jednotlivec (dítě) předškolního věku
 • Kategorie A2: jednotlivec (žák) 1.stupně základní školy
 • Kategorie B1: skupina (dvojice, trojice, třída…) předškolního věku
 • Kategorie B2: skupina (dvojice, trojice, třída…) žáků 1. stupně základní školy

Speciální kategorie

 • Kategorie S1: vedoucí výtvarného díla (učitel MŠ, který zašle nejvíce děl postupujících do 2. kola soutěže)
 • Kategorie S2: vedoucí výtvarného díla (učitel ZŠ, který zašle nejvíce děl postupujících do 2. kola soutěže)
 • Kategorie S3: mateřská škola (škola, která zapojí do soutěže nejvíce dětí)
 • Kategorie S4: základní škola (škola, která zapojí do soutěže nejvíce žáků)

Kam jste mohli obrázky zasílat?

Výtvarné práce jste zasílali do zadaného termínu (viz podrobné informace k danému ročníku hry) na adresu: 

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.,
Radlická 2487/99,
150 00 Praha 5

Obálku jste označovali "pohádkové čarování". 

Jak soutěž probíhala?

Soutěž byla dvoukolová.

1. kolo

 • Registrace výtvarných děl prostřednictvím elektronického formuláře a zasílání prací na adresu Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5, nebo fotografií „3D objektů“ na email: marketing@raabe.cz
 • Vyhodnocení speciálních kategorií – mateřská škola a základní škola (S3 a S4).
 • Výběr prací, které postupují do 2. kola soutěže (hodnocení odbornou porotou) a vyhodnocení speciální kategorie – vedoucí výtvarného díla (S1 a S2).

2. kolo

 • Zveřejnění vybraných prací na FB stránce KuliFerda a jeho svět.
 • Veřejné hlasování o nejlepší výtvarné dílo.

Odborná porota

Představujeme vedoucí odborné poroty Barbaru Šalamounovou, ilustrátorku dětských knih (Obrázky z československých dějin, Albatros 2012, Kniha Bambertových ztracených povídek, Brkola 2009)  a vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni na ZČU.

                                             
autor fotografie: Irena Šormová
 

Vyhodnocení soutěže a výhry

Organizátor vyhlásil vítěze v osmi kategoriích. Vítězové získali diplomy a věcné ceny.

Výherci jednotlivých kategorií byli kontaktovaní organizátorem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Seznam výherců byl zveřejněn také na webu https://kuliferda.raabe.cz/. Výhry byly předány organizátorem soutěže, popř. partnerem, osobně na slavnostním vyhodnocení, nebo poštou.

Pořadatelé soutěže

Hlavním organizátorem soutěže Pohádkové čarování s KuliFerdou (dále jen „soutěž“ ) je odborné nakladatelství  Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5, IČ: 61056456, DIČ: CZ61056456.

Kontakt

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Web soutěže: https://kuliferda.raabe.cz/
E-mail: marketing@raabe.cz.

 

Historie čarování 

  

Užitečné odkazy