Hrátky s KuliFerdou

KuliFerda přináší dětem kromě řady pracovních sešitů také další aktivity, hry, soutěže. Cílem těchto aktivit je nenucený a aktivní rozvoj předškoláků a malých školáků. Pojďte si hrát s námi!

 

2017/2018: Pohádkové čarování s KuliFerdou


KuliFerda vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol. 

Jaké je obecné zadání?

Přečtěte / vyprávějte si pohádku (každý ročník budete pracovat s jinou pohádkou). Následně nechte dítě pohádku převyprávět s úpravami dle jeho fantazie – např. změny barev (zelená Karkulka), postav (princ Bakule) nebo tvary apod. Tuto upravenou pohádku pak nechtě dítě výtvarně ztvárnit obrázkem, nebo prostorovým objektem. 

Proč se zapojit do soutěže?

Podpoříte kreativitu a tvůrčí přístup dětí, žáků i dospělých a můžete vyhrát jednu
z atraktivních cen.

Cílem soutěže je rozvíjet u dětí předškolního a mladšího školního věku fantazii, individualitu, jemnou motoriku, spolupráci ve skupině, vztah ke kulturnímu dědictví a podporovat rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností (řešení slovních úloh).

Důležitá je pro nás především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na dětské výtvory zpracované libovolnou výtvarnou technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

 

2016: Slosování o ceny 

Objednejte si pracovní sešity KuliFerda nebo KuliFerdík do konce září 2015 a budete automaticky zařazeni do slosování o 60 cen! Výherce naleznete ZDE

 

Výtvarná soutěž

2013: KuliFerdova výtvarná soutěž

9. dubna 2013 proběhlo za přítomnosti paní doktorky Hazukové vyhlášení druhého kola Velké KuliFerdovy výtvarné soutěže. Na paní doktorku čekal nelehký úkol vybrat ze stovek výtvarných počinů, které k nám dorazily z mateřských škol ze všech koutů republiky. Při nelehkém výběru vítězných prací jsme přihlíželi především k autentičnosti a tematické neotřelosti jednotlivých dětských prací. Na doporučení paní doktorky Hazukové jsme se rozhodli vyhlásit nezdařilejší kresby v jednotlivých kategoriích. Současně jsme i v tomto kole výtvarné soutěže cenu udělili cenu týmu KuliFerda.

Vítězným předškolákům KuliFerda zaslal dárek pro další rozvoj jejich výtvarného talentu. Pro paní učitelky vítězných předškoláků jsme připravili odměnu ve formě praktických metodických materiálů. Všem zúčastněným mateřským školám velice děkujeme za krásné obrázky, které dokazují vysokou úroveň práce s jejich předškoláky. 

Vítězné výtvory dětí naleznete zde

Objednejte si předplatné

 

 

 

Kromě sešitů si KuliFerda připravil pro děti doplňující aktivity: 

 
KuliFerdovo desatero
 
KuliFerda připravil základní desatero pro všechny budoucí školáky, které vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.
 
9 dovedností školáka
 
KuliFerda myslel i na školáky a taktéž pro ně a pro jejich rodiče či učitele připravil jednoduchý souhrn dovedností, které by měly být vždy součástí vzdělávání dětí.