Dějiny KuliFerdova světa

Dějiny KuliFerdova světa se začaly psát na jaře roku 2011... 
 
Jaro 2011: začátky
Tehdy jsme ve spolupráci s několika mateřskými školami po celé republice začali ověřovat koncepci pracovního sešitu určeného pro předškolní vzdělávání. Už v září tohoto roku jsme na základě pozitivních ohlasů uvedli na trh první díl pracovního sešitu pod názvem KuliFerda. 
 
Sada sešitů KuliFerda je zaměřena na práci s nejstaršími dětmi v mateřinkách, především na podporu jejich školní zralosti a spolu s metodickými materiály umožňuje pedagogům v MŠ odborně a systematicky rozvíjet dovednosti předškoláků po celý školní rok.
 
2012: na správné cestě
Rok 2012 ukázal rostoucí zájem o tento druh pracovních materiálů nejen ze strany vyučujících v mateřských školách, ale také ze strany rodičů.
 
A co víc — rodiče dětí, které používaly ve školce KuliFerdu, chtěli v takové domácí přípravě pokračovat i po jejich nástupu do školy.
 
Klíčem této koncepce je správná motivace dětí — pokud aktivity děti baví, pak samy chtějí dál objevovat, a tak se přirozeně rozvíjí. Při vhodném vedení jsou pak děti šťastné, když mohou takto „pracovat“.
 
Dnes s KuliFerdou pracují učitelky a vychovatelé ve stovkách školek po celé republice, a KuliFerda je tak kamarádem a průvodcem již více jak 10 000 předškoláků!
 
2013: KuliFerda a jeho svět
Proto jsme v roce 2013 začali připravovat ve spolupráci s dalšími zkušenými učiteli a odborníky celou edici praktických a dostupných pracovních sešitů s názvem KuliFerda a jeho svět. Tyto sešity hravou formou motivují děti k zvládání jednotlivých úkolů a obsahují praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče. 
 
Logické uvažování, kladení otázek a hledání souvislostí — to jsou prvky, které výrazně odlišují tyto sešity od ostatních na trhu. Všechny aktivity vhodně navazují na předškolní a školní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností. 
 
2014: mladší bráška KuliFerdík + dalších 100 sešitů v knihkupectvích
Pro školní rok 2014/2015 jsme přišli s pracovními sešity KuliFerdík, které jsou určeny pro práci s dětmi ve věku 3-5 let v mateřských školách. 
 
Zároveň se hlavně během jara 2014 vydali velké množství pracovních sešitů pro předškoláky, školáky na 1. stupni ZŠ a pro děti se speciálními potřebami z edice KuliFerda a jeho svět. 
 
V současné době tak nabízíme pro děti přibližně od 3 do 10 let již bezmála 100 pracovních sešitů v 17 řadách. Více informací o pracovních sešitech naleznete na našem eshopu pracovnisesity.raabe.cz...
 
 
KuliFerdovy další aktivity
 
KuliFerdovo desatero
KuliFerda připravil základní desatero pro všechny budoucí školáky, které vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Pomůže Vám zorientovat se v tom, co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.
 
 
9 dovedností školákaKuliFerda myslel i na školáky a taktéž pro ně a pro jejich rodiče či učitele připravil jednoduchý souhrn dovedností, které by měly být vždy součástí vzdělávání dětí.