Jak jsme vyhodnocovali 1. kolo výtvarné soutěže

23.04.2017 15:04

Chcete vědět, kolik soutěžních děl postoupilo do 2. kola Pohádkového čarování s KuliFerdou? Zajímá vás, jak a co jsme preferovali při výběru finalistů?

SHRŇME SI FAKTA

Výtvarná soutěž Pohádkové čarování s KuliFerdou byla zveřejněna 1. ledna 2017. Do uzávěrky registrace a příjmu soutěžních prací (15. dubna) se nám v nakladatelství Raabe sešlo 253 obrázků, skupinových projektů a fotografií 3D objektů. Jedinou podmínkou pro zařazení do soutěže byla souvislost s pohádkou O Červené Karkulce.

Odborná porota v čele s doc. M.A. Barbarou Šalamounovou vybrala 37 soutěžních příspěvků, které postupují do 2. kola. Veřejné hlasování, které bude probíhat v průběhu května, pak určí vítěze jednotlivých kategorií – jednotlivce a skupiny předškolního a mladšího školního věku.

JAK JSME VYBÍRALI FINALISTY?

Jak už bylo uvedeno v propozicích soutěže, důležitý pro nás byl především tvořivý přístup a nápaditost ve výtvarném zpracování. Protože jsme soutěžící neomezovali výtvarnou technikou ani formátem, sešla se nám opravdu bohatá a pestrá skupina obrázků.

U všech hodnocených děl jsme přihlíželi k věku autora. Výtvarný projev tříletého dítěte má jiná specifika než šestiletého, od kterého už můžeme očekávat více detailů, lepší vystižení postavy, náznaky perspektivy apod. Velmi nám v tomto pomáhaly popisky od paní učitelek a rodičů na zadních stranách obrázků.

Originalita – to byl další velmi významný prvek pro naše rozhodování. Někdy stačil drobný detail, jindy se jednalo o zajímavou stylizaci postavy nebo o vtipné výtvarné řešení. U kompozic jsme oceňovali práci s perspektivou, pokusy s barvami nebo stínováním, netradiční uspořádání objektů v prostoru apod.

CO TEĎ BUDE NÁSLEDOVAT?

Soutěžní příspěvky, které postoupily do finále, budou nyní dostupné ve fotogalerii FB stránky KuliFerda a jeho svět, kde prostřednictvím tlačítek „like“ rozhodnete o vítězích. S těmi se pak sejdeme na slavnostním předání cen 15. června, kam přijdou i naši mediální garanti soutěže, vítězové StarDance Marie Doležalová a Marek Zelinka.

Sledujte FB stránku KuliFerda a jeho svět a budete mít aktuální informace (nejen) z této akce!