Je možné objednat méně než 10 předplatných?

Ano, ale přijdete o některé z bonusů, např. metodickou kartu pro učitele nebo možnost snížení ceny objednávky. 

Z vlastní zkušenosti doporučujeme zakoupit sešit každému předškolákovi – každé dítě si může sešit podepsat a určitě se o něj bude starat lépe, než když se o něj bude dělit nebo dostane okopírovaný list.  

Jak mateřské školy KuliFerdu pro jejich děti financují?

První možností je financování přímo z rozpočtu MŠ. V posledních letech zjišťujeme, že ve většině MŠ financují tento pracovní sešit přímo rodiče (i díky tomu, že poslední rok předškolní výchovy je bezplatný). Mateřská škola na nástěnce či na webu vyvěsí informaci o výběru financí (240 Kč pro jednoho žáka na rok) a paní ředitelka pouze od rodičů vybere příslušný finanční obnos. Často také rodiče financují KuliFerdu celé předškolní třídě formou sponzorského daru.
 

Co je to metodická podpora? 

V rámci metodické podpory od nás ZDARMA dostanete evaluační záznamový arch pro každé dítě a celou třídu. Ke každým 10 předplatným metodickou kartu pro učitele – více informací zde.

Metodická karta
Ke každému číslu obdrží paní učitelky metodickou kartu, která obsahuje bližší pokyny k práci s dětmi a tipy na rozvíjející aktivity stejně jako výčet všech dovedností, které u dětí dané úlohy rozvíjejí. Karta reaguje také na revidovanou verzi RVP PV — u každé oblasti uvádíme konkretizované výstupy, jež Vám usnadní sledování výukových cílů a zapojení činností do vzdělávacího programu. 
 
Evaluační záznamový arch pro každé dítě
Záznamový arch je určen ke sledování pokroků každého dítěte během školního roku při práci s pracovním sešitem KuliFerda. Obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV, jejichž naplňování lze sledovat prostřednictvím každého čísla KuliFerdy.
 
Evaluační záznamový arch pro celou třídu 

Vyvinuli jsme hodnotící nástroj, ve kterém bude mít pedagog možnost jednoduše sledovat, na které oblasti se potřebuje zaměřit třída jako celek.

Jak se záznamovým archem pracují paní učitelky?

„Velkou pomůckou pro rodiče je i záznamový arch s konkretizovanými očekávanými výstupy, podle kterých si mohou i sami průběžně posuzovat míru dovedností svého dítěte. V případě nejasností může rodič požádat o konzultaci třídního učitele nebo ředitelku MŠ.“ MŠ Kovalovice
 
„Do práce se sešitky jsme zapojili i rodiče, kteří si občas s dětmi splní i nějaký ten úkol doma. Velice přínosné jsou i metodické pokyny pro práci a vedení záznamů do záznamových archů.“ MŠ Ždírec u Jihlavy
 

Jak KuliFerdu hodnotí Česká školní inspekce?

Máme ohlasy od mnoha školek v ČR, které navštívili inspektoři, KuliFerdu díky jeho komplexnosti a metodické podpoře ve svých zprávách chválili.
 

Mohou děti s KuliFerdou pracovat samostatně?

Ano, paní učitelky nejčastěji pracují s celou skupinou, zadají úkol a děti poté pracují samostatně. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi.

Jaká je struktura sešitu? 

Každé číslo KuliFerdy obsahuje 24 stran. Na 17 stranách jsou pracovní listy pro děti rozděleny dle jednotlivých oblastí (grafomotorika a jemná motorika, poznatky, zrakové vnímání, řeč a myšlení, sluchové vnímání, emoční a sociální zralost, předmatematické dovednosti) a uprostřed každého sešitu naleznete přílohu. Ta se skládá z barevné dvoustrany na tvrdém papíře, která je určena především k činnostní aktivitě, jako je stříhání a lepení, tedy k procvičení zejména jemné motoriky.

Jednou z předností KuliFerdy je jeho odbornost. Pracovní sešit vyvíjíme s pedagogy z praxe MŠ, speciálními pedagogy i psychology, kteří ho vytváří v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV.

Jaký je rozdíl mezi KuliFerdou pro mateřské školy a ostatními sešity z edice KuliFerda a jeho svět? 

KuliFerda pro mateřské školy je postaven na bázi předplatného a je určen pro celoroční práci dětí v mateřských školách. Jeho cílem je připravit děti na přechod do školy. Je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí školní zralosti a připravenosti. Náročnost jednotlivých úkolů se v průběhu roku zvyšuje. Paní učitelky dostanou spolu se sešity také systém metodické podpory (metodické karty, evaluační záznamové archy atd.). 

Naproti tomu pracovní sešity z edice KuliFerda a jeho svět jsou určeny primárně pro rodiče, kteří chtějí procvičovat se svými dětmi doma. Jsou vždy tematicky zaměřeny na konkrétní oblast, bez metodické podpory, která je popsána výše.
 
 

Máte další otázky? Napište nám na kuliferdovams@raabe.cz a my Vám rádi odpovíme. 

Pracovní sešity pro práci s dětmi v MŠ

KuliFerda

KuliFerda

 

 

KuliFerdík

Kuliferdík


 

JAK OBJEDNAT:
 
telefonicky: 284 028 940 (941)
emailem: raabe@raabe.cz