Dotazy ke koncepci KuliFerdy od ročníku 2019/2020

Je třeba pracovat se sešity popořadě od jedničky ke čtyřce, protože stoupá jejich náročnost? A co pátý díl?


Ano, obtížnost některých úkolů opravdu stoupá, nicméně není třeba se jich striktně držet. Stoupající náročnost se snažíme držet především v oblasti grafomotoriky. V metodické kartě popisujeme možnosti práce s pracovními listy, nabízíme možnosti úkolů na jednodušší i těžší úrovni, takže si v případě potřeby úkoly můžete modifikovat

U některých oblastí (např. percepce, emoční a sociální zralost) se náročnost přelévá, pro každého je náročnější jiná část této oblasti, proto je i na Vašem zhodnocení, jak úkol dětem předložit, jak ho pojmout a k jakému řešení děti dovést.

Pátému dílu Grafomotorika se věnuje samostatná otázka níže.

Jak nejlépe pracovat s 5. dílem - Grafomotorika?

I tento pracovní sešit postupuje od nejjednoduššího k nejtěžšímu.

Proto doporučujeme rozvrhnout si stránky na celý školní rok. K sešitu se tedy budete vracet průběžně.

Hlavním kritériem pro řazení listů byl postupný rozvoj jemné motoriky a konkrétních cviků, tematické řazení (roční období, zvyky) bylo až ve druhém plánu a není třeba k němu nijak významně přihlížet.

Vracíte se k černobílým pracovním listům v sešitech, kde měly děti více možností kreslení? Nebo budou obrázky barevné, tj. pro děti pouze "povídací"?

Vrátili jsme se k černobílým ilustracím, protože víme, že dětičky si chtějí vybarvovat. Barevné listy zůstanou pouze příloha, např. vystřihovánka uprostřed každého pracovního sešitu.

Budou nová čísla ilustrovat důležité události v roce, nebo zůstanete u předešlého pojetí, kdy je každé číslo striktně zaměřené na jedno téma?

V nových číslech se snažíme dodržovat jednak roční období, ve kterému je sešit vydán, ale také ctíme název a téma. Některé pracovní listy se zabývají pouze tématy, jiné se od tématu Kuliferdy mírně odklánějí. Je na Vás, jak vše do svého TVP včleníte. Nabízíme úkoly jako náměty k další práci.

Jak se bude pět čísel distribuovat?

Všech pět čísel dostanete najednou, rozesílka bude první dny v září.

Máte nějaký dotaz k nové koncepci KuliFerdy? Napište nám!

Často položené otázky a otázky zásadního charakteru zveřejníme na této stránce. Těšíme se na Vaše připomínky a otázky.

Objednejte si předplatné