pomáhá objevovat svět
hravou formou připravuje na školu
zastřešuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV s důrazem na specifické dovednosti a připravenost budoucího školáka
nabízí možnost sledovat jak individuální pokroky dítěte, tak vývoj celé třídy v jednotlivých oblastech
obsahuje vyjímatelné pracovní listy pro aktivity na doma
podporuje jak individuální, tak společnou práci dětí
nabízí možnost propojení s TVPVarianty objednávek:

 

Sada pracovních sešitů KuliFerda pro MŠ 

KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. 

Nejčastěji procvičované oblasti:

 • grafomotorika, 
 • všeobecné znalosti,
 • předmatematické dovednosti,
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
 • logické myšlení,
 • sociální a emoční zralost. 

Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a odbornými ilustracemi, které vznikají pod záštitou doc. Barbary Šalamounové, M.A., vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. 

Výhody celoročního předplatného:

 • 6 čísel za rok
 • 20 stran, včetně barevné přílohy k vystřihování a pracovních listů pro aktivity na doma – PROHLÉDNĚTE SI
 • cena předplatného 240 Kč pro 1 dítě 
 • poštovné a balné zdarma
 • posíláme ve dvou zásilkách, č. 1–3 v září, č. 4–6 v lednu
 • metodická podpora: ZDARMA evaluační záznamový arch pro každé dítě, ZDARMA evaluační záznamový arch pro celou třídu, ke každým 10 předplatným metodická karta pro učitele – VÍCE O METODICKÉ PODPOŘE
 • každé 10 předplatné ZDARMA 

 

Zvolte si objednávku podle svých potřeb:

Struktura pracovních sešitů

Každé číslo KuliFerdy obsahuje 20 stran. Na 13 stranách jsou pracovní listy pro děti rozděleny dle jednotlivých oblastí (grafomotorika a jemná motorika, poznatky, zrakové vnímání, řeč a myšlení, sluchové vnímání, emoční a sociální zralost, předmatematické dovednosti) a uprostřed každého sešitu naleznete přílohu. Ta se skládá z barevné dvoustrany na tvrdém papíře, která je určena především k činnostní aktivitě, jako je stříhání a lepení, tedy k procvičení zejména jemné motoriky; a 4 pracovní listy na doma určené k procvičování –  PROHLÉDNĚTE SI.

Jednou z předností KuliFerdy je jeho odbornost. Pracovní sešit vyvíjíme s pedagogy z mateřských škol, speciálními pedagogy i psychology, kteří ho vytváří v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV.

Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších otázek, které se týkají předplatného KuliFerdy – odpovědi na ně naleznete ZDE.

 
Vítej ve školce   Certifikát  
Diplom   Certifikát    Výstupy projektu GSS
 

... a ještě DÁREK navíc!

Každá školka, která si objedná pracovní sešity KuliFerda ve školním roce 2017/2018, získá ZDARMA diagnostické archy PREDICT a po jedné metodické publikaci projektu GSS pro učitele a jedné metodické publikaci projektu GSS pro rodiče.

V metodické publikaci projektu GSS pro učitele je popsán postup vhodný i pro začínající učitelky, jak s PREDICTem pracovat, jak děti diagnostikovat, jak je pozorovat, kdy a jak s nimi dělat rozhovory, jak co vyhodnocovat. Jsou v ní uvedeny příklady dobré praxe i spolupracující školy.

V metodické publikaci projektu GSS pro rodiče je nejen přehledně zachyceno, co by mělo dítě před vstupem do školy umět, ale je tam také upozornění, jaké nástrahy mohou rodiče očekávat, jak komunikovat s dítětem a podobně. 

Více v samostatném článku >>