pomáhá objevovat svět
hravou formou připravuje na školu
zastřešuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV s důrazem na specifické dovednosti a připravenost budoucího školáka
nabízí možnost sledovat jak individuální pokroky dítěte, tak vývoj celé třídy v jednotlivých oblastech
podporuje jak individuální, tak společnou práci dětí
nabízí možnost propojení s TVP  

 

Sada pracovních sešitů KuliFerda pro MŠ 

KuliFerda představuje sadu pěti pracovních sešitů, přičemž čtyři jsou zastřešeny vždy jedním tématem a jeden je připraven pro celoroční práci rodičů s dítětem doma. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti

Nejčastěji procvičované oblasti:

 •   grafomotorika, 
 • všeobecné znalosti,
 • předmatematické dovednosti,
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání,
 • logické myšlení,
 • sociální a emoční zralost. 
Témata pro školní rok 2020/2021:
 1. Podzim
 2. Zima
 3. Jaro
 4. Léto
 5. GRAFOMOTORIKA na celý školní rok
 

Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi.

Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech upravuje tak, aby bylo dítě na konci školního roku kvalitně připraveno na vstup do školy.

Výhody balíčku na celý školní rok:

 • 5 čísel za rok
 • 24 stran, včetně barevné přílohy k vystřihování
 • cena balíčku 240 Kč pro 1 dítě
 • celý balíček dostanete v jedné zásilce
 • metodická podpora: ZDARMA evaluační záznamový arch pro každé dítě, ZDARMA evaluační záznamový arch pro celou třídu, metodická karta pro učitele ZDARMA s každým 10. předplatným, nebo volně ke stažení – VÍCE O METODICKÉ PODPOŘE
 • sady ZDARMA pro paní učitelky

Platba probíhá obvykle až v září, takže není problém později aktualizovat počet sad pro vaši mateřskou školu. Stačí nám zavolat na 284 028 940, nebo poslat e-mail s údaji z objednávky a novými požadavky na raabe@raabe.cz.

 

Struktura pracovních sešitů

Každé číslo KuliFerdy obsahuje 24 stran. Na 17 stranách jsou pracovní listy pro děti rozděleny dle jednotlivých oblastí (grafomotorika a jemná motorika, poznatky, zrakové vnímání, řeč a myšlení, sluchové vnímání, emoční a sociální zralost, předmatematické dovednosti) a uprostřed každého sešitu naleznete přílohu. Ta se skládá z barevné dvoustrany na tvrdém papíře, která je určena především k činnostní aktivitě, jako je stříhání a lepení, tedy k procvičení zejména jemné motoriky.

Jednou z předností KuliFerdy je jeho odbornost. Pracovní sešit vyvíjíme s pedagogy z mateřských škol, speciálními pedagogy i psychology, kteří ho vytváří v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV.

Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších otázek, které se týkají předplatného KuliFerdy – odpovědi na ně naleznete ZDE.

 
KuliFerdův diplom   Metodická karta    
Diplom   Metodická karta (ilustrační obrázek)   Záznamové archy
 

Ukázky metodických pokynů a pracovních listů s tématem podzimu (roč. 2019 / 2020)


NAJDI STEJNÉHO KULIFERDU A FILUTKU

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
 • Dítě a jeho psychika – schopnost zrakem rozlišit detaily; vyhledat a určit stejné postavy; dokázat slovy popsat a vysvětlit rozdíly; vymyslet a dodržet systém vyhledávání a odlišování dvojic; chápat některé matematické pojmy – pár, dvojice, méně, více apod.
Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Úkol je zaměřen jednak na vytvoření systému pro vyhledávání stejných postav, jednak na rozvíjení zrakového porovnávání při rozlišování detailů. Může být využit i pro rozvíjení předmatematických dovedností – porovnávání: stejně jako, méně, více než… Dítě poznává i pojem „pár“ ve smyslu dvojice. Můžete si s dětmi zahrát hru, při níž nabídnete různé dvojice věcí nebo obrázků – každé dítě si vezme jeden předmět a hledá někoho, kdo má stejný. Obměnou úkolu z pracovního sešitu je hra, kdy dětem nabídnete věci, které se obvykle vyskytují v páru (ponožky, rukavice, boty, bačkory atd.). Dítě si jeden předmět vezme a pak bude hledat druhou – chybějící část páru. Hledejte a tvořte s dětmi i páry z přírodnin – například stejné listy, šišky, kaštany. Dvojice pak můžete nalepit na papír velkého formátu a vytvořit tak velikou koláž. Můžete tím posilovat např. přátelské vztahy ve třídě a schopnost spolupráce.

PODZIMNÍ POČASÍ

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
 • Dítě a jeho psychika – rozpoznání odlišností v detailech; vyvozování logických souvislostí z obrázku, dovednost vztáhnout konkrétní okolnosti a situace (sychravé počasí) k důsledkům (oblečení)
 • Dítě a svět – vnímání a pochopení přírodních dějů okolo nás jako přirozeného běhu života, světa a přírody; uvědomění si souvislostí mezi různými typy počasí a přírodou na naší planetě
Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Děti jsou ponechány, aby si obrázek prohlédly. Pokud samy neobjeví, že něco na něm není správně, pokuste se je vhodnými otázkami dovést k návrhům řešení – např. do deště či sychrava je důležité se patřičně obléknout. Tedy tak, aby člověku nebyla ani zima, ani přílišné teplo, aby nepromokli shora ani zespoda. Ve třídě je možno hrát hry, při nichž jsou vytvářeny různé nesprávné či absurdní situace, které by děti měly odhalit.

PODZIMNÍ PRÁCE

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV
 • Dítě a svět – znalost různých druhů práce venku, dovednost je pojmenovat správným pojmem, znalost důvodů jejich vykonávání; pochopení zásad bezpečnosti práce, schopnost souvisle vyjádřit svoje názory či vyslechnout druhého
 • Dítě a společnost – děti by měly vědět, kdy pomoc nabídnout, jak druhému pomoci při práci; měly by se naučit spolupráci
Metodické poznámky, příklady motivací a navazujících aktivit

Podle možnosti mateřské školy zapojte děti co nejvíce do podzimních aktivit (sklizně plodů, hrabání zahrady atd.) i pozorování dospělých při podzimních pracích. Na zahradě si s dětmi můžete zahrát fáborkovou stopovací hru s úkoly. Děti mohou jít po dvojicích či samy, na trase budou mít podle její délky dva či více úkolů, které musí být zadány kreslenou formou. Umístěny by měly být tak, aby učitelka je měla možnost zkontrolovat z místa, kde s ostatními dětmi čeká, příp. odkud je vysílá. Můžete uspořádat v rámci celoškolkového odpoledne stopovanou nejen po zahradě, ale i v přilehlém okolí či v lese.

Pracovní listy ke stažení nabízíme v originálním článku na webu www.raabe.cz.