Jak s KuliFerdou pracují KuliFerdovy mateřské školy? 
   
 Jak komunikují s rodiči? 
 
Jak pracují s metodickou kartou a záznamovým archem? 
KuliFerda
 
 
Tereza Pondělíková, MŠ Peškova:
"Zakoupení pracovního sešitu pro každé dítě navštěvující mateřskou školu je přínosem nejen pro pedagogy, ale i pro děti samotné. Děti i ty nejmenší se učí ,,starostlivosti" o svou věc. Pro učitelky je to forma pracovních listů, které dobře a přehledně slouží k ohlédnutí za pokroky dětí za daný školní rok. Pracovní sešit je dobře tématicky rozvržený, navazuje na témata našeho vzdělávacího programu. Moc se nám líbí rozpracované metodické pokyny, které jsou pěkně a přehledně zpracované. S pracovním sešitem jsme moc spokojeny."
 
 
MŠ Kovalovice: Příprava předškoláků aneb Kuliferdova MŠ
"Stejně jako v loňském roce věnujeme přípravě předškoláků nemalou pozornost. Pracujeme s novou moderní pomůckou od nakladatelství Raabe – pracovními sešity Kuliferda. Rodiče jsou pravidelně po jednom měsíci informováni o tom, v čem se jejich dítě rozvíjelo a mohou doma doplňovat individuální úkoly. Velkou pomůckou pro rodiče je i záznamový arch s konkretizovanými očekávanými výstupy, podle kterých si mohou i sami průběžně posuzovat míru dovedností svého dítěte. V případě nejasností může rodič požádat o konzultaci třídního učitele nebo ředitelku MŠ. Je důležité, aby dítě bylo vedeno a připravováno na zápis do ZŠ i doma rodiči. V současné době navštěvuje naši MŠ deset předškoláků." 
 
MŠ Velká Bíteš: Jsme KuliFerdova mateřská škola 
"Jak jinak pracovat s předškoláky ve Veselé školce? Již druhým rokem pracovní sešity KuliFerda účinně pomáhají mateřským školám při rozvíjení školní zralosti svých předškoláků. Během této doby se projekt setkal s pozitivní odezvou. Naše MŠ se v letošním roce tohoto projektu zúčastnila rovněž. Projekt spočívá v plnění jednotlivých zadání v pracovních sešitech KuliFerda. Úkoly jsou sestaveny tak, aby rozvíjely dovednosti budoucích školáčků v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, řeči a myšlení, předmatematických dovedností atd. Úkoly pomáhají dětem hravou formou objevovat svět a nenásilně připravovat děti na vstup do ZŠ. Protože naše MŠ cíleně rozvíjí klíčové oblasti školní zralosti, sleduje individuální pokroky dětí, pracuje v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu, zajímá se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání a aktivně spolupracuje s rodiči předškoláků, byl naší MŠ přiznán titul KULIFERDOVA MATEŘŠKÁ ŠKOLA. Nechyběla ani odměna ve formě didaktických sešitů a pomůcek pro děti."

 

Fotogalerie: Pracujeme s KuliFerdou

MŠ U Bobříka, Praha 5
"S pracovními sešity pracujeme rádi, vylepšila se obsahová stránka, protože nám vyhovuje motivační ladění dle ročních období. Kladně hodnotíme i pestrou nabídku napříč všemi  vzdělávacími oblastmi. Občas se formulace úkolů zdá dětem nesrozumitelná či špatně pochopitelná, ale nemáme problém s úpravou zadání. Jedná se však jen o ojedinělé  případy. Časopis chválíme, děti s ním pracují rády."
 
Ivana Mudrová, MŠ Berušky:
"S KuliFerdou pracujeme již druhým rokem. Sešit je využíván jako doplňkový projekt našeho TVP pro předškoláky. U dětí se těší velké oblibě. Koncepce časopisu nám vyhovuje,přínosem je také, že máme k dispozici čísla na celé pololetí dopředu. Učitelky tak mohou pružně reagovat na potřeby dětí v návaznosti na TVP a ŠVP. Přejeme hodně spokojených odběratelů a těšíme se na další spolupráci." 
 
MŠ Berušky, Benešov:
KuliFerda u zápisu
 
Děti pracují s pracovními sešity KuliFerda v MŠ Berušky (zdroj: Benešovský deník).
Celý článek naleznete zde.
 
 
MŠ Bočanovice:
"S pracovním  sešitem KuliFerda rádi pracujeme v naší mateřské škole,děti úkoly baví,úkoly jsou zajímavé, tématicky zaměřené,jsou vhodné pro děti předškolního věku 5 - 6 leté.Plněním úkolů si děti procvičují všechny vzdělávací oblasti."
 
Bc. Iveta Hobzová, MŠ Ždírec u Jihlavy:
"Pracovní sešity se nám velice líbí, jsou srozumitelné, praktické a velice nám zjednodušují plánování činnosti s předškoláčky. Do práce se sešitky jsme zapojili i rodiče, kteří si občas s dětmi splní i nějaký ten úkol doma. Velice přínosné jsou i metodické pokyny pro práci a vedení záznamů do záznamových archů. Děkujeme a v příštím školním roce rádi opět využijeme Vaší nabídky."
 
MŠ Varnsdorf
"Naše děti se na Kuliferdu vždy moc těší a práce v sešitech je velmi baví. Dělají díky kvalitní a ucelené koncepci sešitů velké pokroky v přípravě na vstup do ZŠ. Děkujeme."
 
MŠ Kollárova, Tábor
"Jsme spokojeni,dobře se s materiály pracuje.Má to tématickou návaznost, dá se pracovat skupinově i individuálně. Obohatilo to náš vzdělávací program a přípravu dětí do školy."