ukázkové pracovní listy ze sešitu KuliFerdík
 
• metodické pokyny ke KuliFerdovi
 
záznamový arch pro předškoláka
 
 záznamový arch pro celou třídu – připravujeme
KuliFerda