METODICKÁ KARTA S POKYNY
    - metodická karta ke každým 10 předplatným KuliFerdy zdarma
    - metodická karta ke každým 10 předplatným KuliFerdíka zdarma
 
 EVALUAČNÍ ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO KAŽDÉ DÍTĚ
    - záznamový arch ke každému předplatnému KuliFerdy zdarma
 
 EVALUAČNÍ ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO CELOU TŘÍDU
 
 
 
Metodická karta
 
    

 Součástí každého čísla pracovních sešitů KuliFerda je přehledná metodická karta obsahující bližší pokyny k práci s jednotlivými pracovními listy a další nápady na aktivity, které mohou práci s pracovním listem předcházet či naopak na ní navazovat. Vedle toho v kartě uvádíme výčet jednotlivých vzdělávacích podoblastí a konkretizovaných očekávaných výstupů vztahujících se k danému pracovnímu listu, což, jak doufáme, Vám usnadní sledování výukových cílů a zapojení činností do třídního vzdělávacího programu.

Karta je součástí předplatného KuliFerdy – ke každým 10 předplatným obdržíte metodickou kartu pro každé číslo ZDARMA!

 

Podobná metodická karta je také součástí objednávky pracovního sešitu KuliFerdík. Stejně jako u KuliFerdy obsahuje bližší pokyny k práci s dětmi a tipy na rozvíjející aktivity a také výčet všech dovedností, které u dětí dané úlohy rozvíjejí.


 
Evaluační záznamový arch
 
Záznamový arch je určen ke sledování pokroků každého dítěte během školního roku při práci s pracovním sešitem KuliFerda. 
 

Obsahuje konkretizované očekávané výstupy RVP PV, jejichž dosahování lze sledovat prostřednictvím každého čísla KuliFerdy. Záznamový arch obsahuje rovněž ty konkretizované očekávané výstupy RVP PV, které nejsou vázány přímo na jednotlivé úkoly, ale obecně na práci s pracovním sešitem, tedy zda dítě u činnosti vydrží, zda umí odložit svou potřebu na později, zda se umí řídit instrukcemi apod. 

Tato pomůcka Vám poslouží nejen při sledování pokroků jednotlivých dětí, ale i při utřídění informací o dětech, čímž Vám pomůže i při individuální práci na jejich rozvoji i při komunikaci s rodiči.

Záznamové archy  jsou součástí předplatného KuliFerdy – ke každému předplatnému obdržíte 1 záznamový arch pro dítě a ke každým 10 předplatným 1 záznamový arch pro celou třídu ZDARMA!

Záznamový arch pro jednotlivce si můžete prohlédnout zde.
Záznamový arch pro celou třídu si můžete prohlédnout zde.