KuliFerdovo DESATERO

Ve spolupráci s našimi autory a lektory jsme připravili základní desatero pro všechny budoucí školáky, které vychází z dokumentu MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Pomůže Vám zorientovat se v tom,co má Vaše dítě umět a znát, než půjde do školy.
 

KuliFerdovo desatero