Program ŠKOLNÍ ZRALOST

 

Škola a rodiče

PROGRAM
NA PODPORU ROZVOJE
ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Představujeme Vám komplexní program na podporu rozvoje školní zralosti dětí, který má za cíl pomoci pedagogům a jejich prostřednictvím rodičům připravit děti co nejlépe na vstup do 1. třídy.
Otázku školní zralosti totiž považujeme za jednu z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníků ZŠ, ale zejména v cíleném vzdělávání předškolních dětí. Vhodné načasování a odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá pozitiva v průběhu celé školní docházky, z čehož vyplývá i vliv této skutečnosti na celou studijní dráhu jedince.
Zároveň si uvědomujeme, že mnoho dětí má před vstupem do školy se zvládáním právě těchto základních dovedností, vědomostí a schopností stále problémy. Velkou roli v tom dle našeho názoru hraje nedostatečné aktivní zapojení rodičů do přípravy předškoláků na školní docházku. Některé z rodičů však často od systematické přípravy odradí to, že neví, jak správně postupovat.
Na metodickou podporu této problematiky v oblasti předškolního vzdělávání se soustavně specializujeme již řadu let. Spolupracujeme s předními odborníky a specialisty na předškolní vzdělávání i s celou řadou pedagogů přímo z praxe. Vzhledem k rozsahu i hloubce našich společných zkušeností jsme se nyní rozhodli soustředit je do programu na podporu školní zralosti.
Chceme přispět nejen k rozvoji metodických a pracovních aktivit pro školní a domácí přípravu děti, ale současně k rozvoji komunikace mezi školou a rodiči. Právě odborně vedenou, ale srozumitelnou a vhodnou komunikaci mezi dvěma stranami podílejícími se na přípravě dítěte na vstup do školy považujeme za důležitou pro úspěšné zvládnutí tohoto zásadního kroku v jeho životě.

Program je určen pro:

pedagogy a odborníky v mateřských a základních školách
rodiče i rodinné příslušníky dětí předškolního a mladšího školního věku
 
Program přináší:
kvalitnější přípravu dětí na vstup do školy
větší angažovanost a informovanost rodičů ve výchově a vzdělávání dětí
profesní rozvoj pedagogů mateřských a základních škol
menší počet odkladů školní docházky
pomoc při řešení široce diskutovaného a společensky důležitého tématu školní zralosti
 
Metodické a pracovní aktivity pro podporu rozvoje školní zralosti:
- komplexní metodiky jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání
- tematické metodické příručky pro pedagogy MŠ a ZŠ
- pracovní sešity pro předškolní vzdělávání dětí v MŠ s odbornou metodickou podporou pro učitele
- pracovní sešity k procvičování konkrétních dovedností, schopností a znalostí dětí v domácím prostředí s vhodnou metodickou podporou pro rodiče
- akreditované vzdělávání pedagogů se zaměřením na školní zralost

Projekty pro podporu komunikace mezi pedagogy a rodiči:
KULIFERDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY – školky, které cíleně rozvíjejí klíčové oblasti školní zralosti svých dětí a aktivně spolupracují s rodiči
KULIFERDOVO DESATERO – desatero budoucího školáka srozumitelné i dětem
KULIFERDA MÁ POD ČEPICÍ – edukační aktivity, soutěže a hry pro předškoláky a školáky a jejich rodiče
Konference ŠKOLNÍ ZRALOST – platforma pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností

Iniciátor a garant programu:
Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
 
PROGRAM NA PODPORU ŠKOLNÍ ZRALOSTI
Do programu na podporu rozvoje školní zralosti jsme proto zařadili projekt, který nese jméno Co má vaše dítě umět a znát, než půjde do školy – představuje komplex informací, cvičení, příkladů a úkolů zpracovaných našimi odborníky, podaných však formou srozumitelnou a dostupnou pro každého rodiče.
Inspirací pro autorky – Mgr. Martinu Kupcovou (zkušenou pedagožku a odbornici na předškolní vzdělávání) a Mgr. Michaelu Gondekovou (aktivní učitelku a zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ) – se stalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které vydalo MŠMT. Na jeho základě vytvořily praktické pracovní listy a jednoduchou metodiku, jež v sobě sdružují konkrétní dovednosti, které by si dítě mělo osvojit před zahájením školní docházky.
 
Autorky se snažily neopomenout žádnou z kompetencí desatera, a tak se jim do 6 pracovních sešitů podařilo zahrnout téměř všechny potřebné dovednosti. Sešity nabízí rodičům různé aktivity a činnosti, které mohou procvičovat se svými dětmi a díky kterým získají přehled, co budoucí prvňák bez problému zvládá, a naopak v čem má potíže, na co by se měl zaměřit a co dále procvičovat.
 
V rámci tohoto programu chceme přispět nejen k rozvoji metodických a pracovních aktivit pro předškolní děti, ale také k rozvoji komunikace mezi školou a rodiči. Právě odborně vedenou, ale srozumitelnou a vhodnou komunikaci mezi dvěma stranami podílejícími se na přípravě dítěte na vstup do školy považujeme za důležitou pro úspěšné zvládnutí toho důležitého kroku v jeho životě.
 
Připravili jsme proto pro školy a rodiče KuliFerdovo desatero budoucího školáka, které by vám mělo pomoci zorientovat se v tom, co mají vaše děti umět a znát před vstupem do školy.